Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Představujeme se

kep_9292.jpg

Mgr. Bohdana Šocová

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001. Následně působila jako advokátní koncipientka u JUDr. Miroslava Svatoně, advokáta. V roce 2004 úspěšně složila advokátní zkoušky a od roku 2005 působí jako advokát a správce konkursní podstaty. V roce 2008 úspěšně složila odbornou zkoušku  insolvenčního správce. V současné době působí jako advokát a současně insolvenční správce. V advokacii se specializuje na oblast insolvenčního práva,  práva obchodních společností, převody nemovitostí a zastupování měst a obcí.kep_9337.jpg

Mgr. Bc. Kamila Klvačová

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kterou absolvovala v roce 2001. Následně působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Indra a Šebesta a v roce 2005 úspěšně složila s výborným prospěchem advokátní zkoušky a stejného roku byla zapsána do seznamu advokátů ČAK. V roce 2010 zahájila postgraduální studium v oblasti teoretické právní vědy v oboru trestní právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2011 dokončila bakalářské studium na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci. Publikovala v odborných časopisech v oblasti občanského a trestního práva.
Věnuje se především celé oblasti trestního práva a v rámci něj se specializuje na trestní právo mladistvých a násilnou, majetkovou a hospodářskou kriminalitu, dále oblasti občanského práva a firemní klientele.