Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Prodej movitých věcí z pozůstalosti-jak leží a stojí

V rámci likvidace pozůstalosti nabízím k prodeji soubor movitých věcí, vybavení družstevního bytu (bez věcí, která jsou součástí bytu): 

 

- prodej souboru jak stojí a leží ke dni uzavření kupní smlouvy 

- prodej nejvyšší nabídce 

- kupní cena se skládá předem na účet OS v Jeseníku, kupní smlouva uzavřena po obdržení souhlasu soudu se zpeněžením

- kupující je povinen movité věci převzít a na vlastní náklady je z bytu vyklidit, ve lhůtě do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy  

 

Zájemci se vyzývají k podání nabídek, v termínu do 15.3.2017 

Nabídky zasílejte k rukám správce na adresu: 

Mgr. Bohdana Šocová 

Kateřinská 107/5 

779 00  Olomouc 

nebo mailem na adresu: olomouc@e-advokati.com, nebo do datové schránky ID schránky: tueiji7

 

Náhledy fotografií ze složky POspíchalová-movité věci