Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

prodej pohledávky z majetkové podstaty NOEMO STEEL CZ s.r.o. za Petr Leher

Insolvenční správce dlužníka NOEMO STEEL CZ, s.r.o., IČ 25841572, se sídlem U Panelárny 615/4, 779 00 Olomouc,

nabízí k prodeji:  

položka B/37- pohledávka vůči dlužníkovi Petr Leher

Pohledávka z titulu neúčinného právního úkonu, kterým jsou platby specifikované jako částečné vrácení půjčky ze dne 30.4.2009, učiněné ins. dlužníkem v celkové výši 2.828.000,00 Kč, vůči dlužníkovi Petr Leher, nar. ..(anonymizováno), bytem ……..(anonymizováno)…….

(dále jen „předmět zpeněžení“)

Popis:

Neúčinnost byla zjištěna podle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, ze dne 13.12.2017, čj. 25 ICm 1608/2011, 11 VSOL 267/2017-185, který nabyl právní moci 13.3.2018, kterým byl změněn rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.8.2016 č.j 25 ICm 1608/2011-140 (KSOS 25 INS 1547/2010).

(Soupis majetkové podstaty jakož i rozsudky, jsou k dispozici ke stažení v insolvenčním rejstříku).

Podmínky výběrového řízení: 

- nejvyšší nabídce učiněné ve lhůtě do 8.4.2019 do 12,00 hod 

- nejnižší požadovaná cena není stanovena 

úplné znění podmínek ke stažení zde