Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

zbraně -kulobroková kozlice, brokovnice-broková kozlice

v rámci likvidace pozůstalosti nabízím k prodeji: 

 

- kulobroková kozlice, značka výrobce: Zbrojovka Brno, vzor: ZH 304, ráže 12/7x57R, výrobní číslo: 3-414634/34652 

ocenění k datu 1.11.2015: 15.000,00 Kč  

 

- brokovnice-broková kozlice, značka výrobce: SSSR, vzor IŽ-27, ráže 16/6, výrobní číslo: P04166 

ocenění k datu 1.11.2015: 9.000,00 Kč 

 

Termín pro vyhodnocení nabídek: 31.10.2018

 

Není stanovena nejnižší požadovaná cena. 

Kupující může být jen osoba s platným zbrojním průkazem nebo zbrojní licencí. 

 

Cenové nabídky obsahující identifikaci kupujícího (jméno, dat. narození nebo IČ, bydliště, e-mail, popř. tel. číslo) zasílejte k rukám správce na adresu: 
 

Mgr. Bohdana Šocová 
Kateřinská 107/5 
779 00 Olomouc 
nebo mailem na adresu: olomouc@e-advokati.com, nebo do datové schránky ID schránky: b7yyfne

 

Pokud se zájemce nevyjádří jinak, osobní údaje obsažené v nabídce budou po uskutečnění prodeje skartovány.

 

Prodávající nemá automatickou povinnost uzavřít kupní smlouvu, o schválení prodeje pro konkrétního kupujícího rozhoduje soud.  

 

Náhledy fotografií ze složky prach_zbraně