Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Dražba podílu 1/2 RD č.p. 117 se zahradou v obci Sobotín

2. 6. 2017

stránky elektronické dražby, kde je možno se k dražbě připojit zde.

provedením dražby pověřen dražebník Chutzpah s.r.o.

Dražební vyhlášku, znalecký posudek, aj. najdete na webových stránkách dražby. 

Spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši id. 1/2 na nemovitých věcech:
- pozemek p.č. 783 - zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Sobotín, č.p. 117, rod. dům, Stavba stojí na pozemku p.č.: 783
- pozemek p.č. 784 - zahrada
zapsané na listu vlastnictví č. 33 Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro katastrální území a obec Sobotín, včetně jejich součástí a příslušenství (vše společně dále jen „předmět dražby“), které tvoří zejména: 
• celodřevěný přístřešek na automobil – přístavba k severnímu štítu domu z roku 2011
• kůlna na palivo 
• zahradní chatka – umístěná v rohu zahrady p.č. 784 – původní UNIMO buňka stáří cca 14 let, obita dřevěnými prkny se sedlovou střechou z vlnitého eternitu
• nadzemní bazén
• skleník 
• zahradní posezení s krbem
• studna – kopaná studna hl. 5 m zajišťuje pitnou vodu pro dům. Stáří stavby je shodné se stářím domu
• venkovní úpravy a trvalé porosty.

Prohlídka předmětu dražby se uskuteční po předchozí domluvě s dražebníkem v následujících termínech: 6. 6. 2017 od 9:30 hod. do 10:00 hod. a dále 11. 7. 2017 od 9:30 hod. do 10:00 hod. v místě na adrese Sobotín 117, 788 16 SobotínPOPIS: Dům čp. 117 na pozemku p.č. 783 je situován v centru zastavěné části obce Sobotín při místní komunikaci. Pozemky p.č. 783 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 784 zahrada tvoří funkční celek. V dalším popisu předmětu dražby vychází dražebník ze znaleckého posudku ze dne 14.04.2017, č. 4884-64/2017, znalce Ing. Jiří Doleček.
Dům čp. 117 je samostatný, nepodsklepený přízemní dům se sedlovou střechou, který má pod krovem půdu a dva letní pokoje. V minulosti sloužil jako obytný dům s provozovnou řeznictví. Dispozičně je dům řešen takto. Za vstupem je krytá veranda, dále chodba, dva pokoje, kuchyně a jídelna. V bývalé provozní části je zřízena koupelna a dvě místnosti sloužící jako pokoje. V podkroví je potom půda a dva pokoje. 
Obvodové zdivo je vyzdívané na základových pásech tl. 50-60cm, stropy jsou vodorovné, valené klenby a klenby do I, krov sedlový, krytina osinkocementové šablony. Omítky a fasáda jsou vápenné, schodiště betonové, obklady a dlažby v koupelně keramické, podlahy prkenné a betonové, okna dřevěná zdvojená, dveře platové shrnovací, dřevěné, vchodové plastové. Vytápění ÚT na tuhá paliva s krbovými kamny, el. instalace světelná a motorová, okřev teplé vody el. boilerem s rozvodem teplé a studené vody, koupelna vybavena vanou a umyvadlem, kuchyně el. sporákem.
Stáří domu je odhadnuto na min 120 roků. V roce 2004 byly vestavěny některé příčky, opraven komín, provedena fasáda, provedena el. instalace, odpady a rozvody vody, zřízena koupelna a osazeny dveře. V roce 2005 byly provedeny betonové podlahy a vchodové dveře, v roce 2008 byla vyměněna okna a vchodové dveře a v roce 2010 bylo provedeno ÚT. V minulém roce byla rekonstruována koupelna. Byly nově provedeny podlahy a dlažby s bezbariérovým přístupem, vestavěny nové zařizovací předměty, nové obklady.
V domě byla provedena částečná modernizace v letech 2004-2010. V loňském roce pak byla původní koupelna nově provedena jako bezbariérová, náklady cca 140.000,- Kč.
Technický stav odpovídá stáří hlavních stavebních konstrukcí a provedeným modernizačním pracím. Zastavěná plocha domu je 168 m2.
K severnímu štítu domu byl v roce 2011 přistavěn celodřevěný přístřešek na automobil. Je to přízemní stavba s pultovou střechou, na dřevěné kostře je opláštění z prken krytina plechová.
Za domem je postavena kůlna na palivo. Je to přízemní stavba s pultovou střechou, dřevěná kostra je opláštěna prkny. 
V rohu zahrady je postavena zahradní chatka. Původní UNIMO buňka stará asi 15 roků je obita dřevěnými prkny se sedlovou střechou, kde je jako krytiny použito vlnitého eternitu. Před vstup byla představena veranda.
Kopaná studna hl. 5 m zajišťuje pitnou vodu pro dům. Stáří stavby je shodné se stářím domu.
Venkovní úpravy sestávají z přípojek kanalizace se žumpou, vodovodní přípojky s darlingem, elektropřípojky, HUP, oplocení dřevěným plotem s brankou, zahradního krbu, venkovního plastového bazénu a skleníku.