Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Orná půda - Horní Suchá

18. 8. 2016

Insolvenční správce nabízí k prodeji:

- podíl o velikosti id. 1/9 na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 1135

pro k.ú. a obec Horní Suchá, a to:

 • pozemek p.č. 445/2 orná půda o výměře 3464 m2,

 • pozemek p.č. 506/3 orná půda o výměře 44 m2,

 • pozemek p.č. 1544/18 orná půda o výměře 17 m2.

 

Prodej bude probíhat podle podmínek výběrového řízení.

 

Kupující bude hradit daň z nabytí nemovitých věcí.

 

Kupující bude hradit poplatky spojené s převodem nemovitosti.

 

Lhůta pro podání nabídek do 18.9.2016 do 12:00 hod.!!!

 

Nabídky zasílejte emailem na olomouc@e-advokati.com nebo písemně na adresu: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc.

 

Szotková - vyhlášení výběrového řízení.pdf

 

Szotková - KS VZOR - prodej podílu na pozemcích - Horní Suchá.pdf