Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

POdíl id. 1/2 pozemky k.ú. Doudleby nad Orlicí

6. 11. 2017

Mgr. Bohdana Šocová, likvidační správce pozůstalosti, vyhlašuje výběrové řízení na prodej: 

 

Pol. I/1 spoluvlastnický podíl na pozemcích k.ú. Doudleby nad Orlicí

spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na nemovitých věcech v k.ú. a obec Doudleby nad Orlicí, a to:

 • pozemek p.č. St. 63 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, o výměře 79 m2

 • pozemek p.č. 234/2 zahrada o výměře 318 m2

Ocenění: 70.000,00 Kč 

 

Popis předmětu prodeje:

Pozemky se nacházejí po pravé straně komunikace I. třídy vedoucí z Kostelce nad Orlicí na Vamberk, a jsou přímo přístupné z místní komunikace na pozemku 1437/2 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. Pozemky jsou výrazně svažité směrem k jihu a nachází se na nich zbořeniště původního domu. Na pozemku se nachází kůlna (neevidováno v KN), jejíž stav je výrazně zanedbán. Pozemky jsou dlouhodobě neudržované. Spoluvlastnický podíl spoluvlastníka je nekolikanásobně zatížen exekucemi.  

 

Lhůta pro podání nabídek 19.12.2017 do 12,00 hod.

 

Minimální cena 30.000,00 Kč 

 

Úplné znění podmínek výběrového řízení ke stažení zde 

Výpis z LV  ke stažení zde

Znalecký posudek ke stažení zde

 

Náhledy fotografií ze složky Szendreiová-pozemky