Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

  • služby pro insolvenční správce
  • sepis insolvenního návrhu
  • právní pomoc při restrukturalizaci firem
  • řízený bankrot firem
  • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

  • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
  • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
  • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

  • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
  • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
  • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
  • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

  • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
  • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
  • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
  • personalistika
  • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

  • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
  • změny základních dokumentů
  • likvidace

Další služby

  • advokátní úschovy
  • ověřování podpisů
  • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

pozemek ost. pl. 97 m2 k.ú. Rovečné, podíl id. 1/2

17. 4. 2018

přímý prodej mimo dražbu:

- pozemek p.č. 1212 ostatní plocha - neplodná půda výměra 97 m2 velikost spoluvlastnického podílu id. 1/2 k.ú. Rovečné

Podmínky:

- nejvyšší nabídce

- nabyvatel nese správní poplatek na vklad do KN á 1000 Kč