Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

prodej budoucí stavební pozemek k.ú. Mladějove u Šternberka podíl id. 1/2

Dne 24.11.2017 v 10,00 hod probíhá dražba níže uvedených věcí. 

nejnižší podání : 380.000,00 Kč

 

stránky elektronické dražby, kde je možno se k dražbě připojit zde.

vedením dražby pověřen Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., 

Dražební vyhlášku, znalecký posudek, aj. najdete na webových stránkách dražby. 

 

Pol. č. I/3 Orná půda Mladějovice – vlastnický podíl id. ½

nemovitá věc na LV č. 562 pro k.ú. Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice, a to:

 • pozemek p.č. 113/16 orná půda o výměře 6033 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím, kterým se rozumí zejm. porosty

 

Dle platného územního plánu obce Mladějovice se pozemek nachází v zastavitelném území určeném pro využití pro venkovské bydlení v rodinných domech, je tedy určen k zástavbě rodinnými domy. Jedná se o stavebně nepřipravený pozemek. K pozemku nevede zpevněná ani nezpevněná komunikace, inženýrské sítě jsou ve značné vzdálenosti. Pro možné využití pozemku k výstavbě rodinných domů je tedy nutné vybudovat příjezdovou komunikaci a prodloužit rozvody veřejných inženýrských sítí.
 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Jurdič-orná půda