Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

prodej dvou zemědělských hal bez pozemku, Bernartice, okres Jeseník

Likvidační správce pozůstalosti nabízí k prodeji: 

Pol. I/1 nemovité věci zapsané na LV č. 28 pro k.ú. Bernartice u Javorníka, obec Bernartice, a to:

 • stavba bez čp/če, zem. stav., na pozemku p.č. st. 425

 • stavba bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. st. 426

(dále jen „předmět prodeje“)

 

Popis předmětu prodeje: Objekt zemědělské stavby na pozemku p.č. 425 je samostatně stojící, nepodsklepený, svislé konstrukce jsou převážně ocelové, s dozdívkami. Střecha je sedlová, krytina plechová, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata jsou plechová ve špatném stavu. Podlaha je betonová. Jinak bez vybavení. Stav je špatný. Objekt slouží k chovu dobytka.

Objekt jiné stavby na pozemku p.č. st. je samostatně stojící, zděný, přízemní, bez podsklepení. Střecha je sedlová, krytina plechová, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná, okna jsou dřevěná. Vnitřní dveře náplňové, podlahy betonové. Rozvody jsou nefunkční, WC je keramické, boiler, sprchový kout. Vytápění lokální na pevná paliva. Stav objektu je zhoršený. Objekt slouží ke zpracování masa, pohotovostní byt a šatna se skladem. K objektu přiléhá nákladní váha, necejchovaná, nepoužívaná, údajně se zatopenou podzemní částí.

Ocenění:

760.000 Kč dle ZP č. 2300-23/16 z 21.6.2016, znalec Lubomír Šustr, oceněno ke dni 1.11.2015

Zajištění pasiv pozůstalosti a zajištění dluhů třetích osob zanikají prodejem v souladu s ust. § 236 odst. 3 z.č. 292/2013 Sb., tj. nepřechází na kupujícího.

Podmínky: 

Podmínky prodeje :

 • termín pro doručení nabídky: 15.11.2018 do 12,00 hod

 • minimální nabídnutá cena musí být alespoň ve výši 480.000,00 Kč, přičemž je splatná předem na výzvu prodávajícího, nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy prodávajícího

 • kupní smlouva bude prodávajícím uzavřena po zaplacení kupní ceny, správní poplatek na vklad je povinen hradit kupující

 • úplné znění podmínek ke stažení zde  

Výpis z LV ke stažení zde

Posudek ke stažení zde

 

Náhledy fotografií ze složky Prach-zem haly