Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Prodej id. 1/2 RD Šumvald, možnost koupit celou nemovitost

15. 2. 2017

 

Mgr. Bohdana Šocová, insolvenční správce, prodává: 

podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitosti  na LV č. 216 pro k.ú. a obec Šumvald, a to:

- pozemek p.č. St. 342/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 451 m2, součástí je stavba Šumvald, č.p. 255, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. St. 342/1

Cena celku ohodnocena na 1.000.000,00 Kč, cena podílu id. 1/2 ve výši min. 400.000,00 Kč.

V rámci prodeje lze koupit celou nemovitost za částku min. 1.000.000,00 Kč.

Popis domu: 

dům postaven 1930, rekonstrukce domu v roce 1958, 
dispozičně dvougenerační, byt 3+1 v 1.NP, vybaven, výměra 1.NP 198,24 m2, byt 3+1 v 2. NP není vybaven. výměra 2. NP 95,48 m2. 
Vytápění ústřední s plynovým kotlem, teplá voda z karmy, Stav domu celkově mírně zhoršený (vlivem stavu druhého bytu), celkové vybavení podstandardní. Dům napojen na elektřinu, vodu ze studny, kanalizaci a plyn.

Podmínky prodeje: 

- závady váznoucí na předmětu prodeje (podíl id. 1/2) zanikají prodejem. V případě koupě celé nemovitosti bude souběžně řešen i výmaz zástav, tj. ve výsledku bude nabyvatel kupovat nemovitost bez závad.  

- náklady s prodejem, tj. správní poplatek za vklad vlastnického práva, jakož i související výdaje spojené s výmazem zástav (kolek á 1000 Kč) nese kupující 

- kupující nabude věc jak stojí a leží 

- Kupní cena musí být kupujícím zaplacena nejpozději do 15 dnů od uzavření kuní smlouvy, návrh na vklad může být podán až po zaplacení kupní ceny,

- Správce není oprávněn dát předmět prodeje do zástavy, tedy pokud bude kupující financovat nákup úvěrem, musí si do doby, než předmět prodeje nabude najít jiný způsob zajištění

- Z účasti na výběrovém řízení jsou vyloučeny osoby uvedené s § 295 z.č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon 

 

Náhledy fotografií ze složky Ošťádalová