Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

prodej podíl id. 5/12 zahrada 1292 m2 k.ú. Haukovice

1. 11. 2017

Mgr. Bohdana Šocová, likvidační správce pozůstalosti, vyhlašuje výběrové řízení na prodej: 

img_3128.jpg

podíl id. 5/12 na nemovité  věci evidované na LV č. 430 pro k.ú. Újezd u Uničova, obec Újezd, a to:

 • pozemek p.č. 999 zahrada o výměře 1292 m2,

 •  

Jedná se o neoplocený pozemek přiléhající k místní komunikaci. V územní plánu vedeno jako užitková zeleň, s možností zřízení zahradního domku.   

 

Prodáváno jako součást souboru pol. I/1 - nemovitosti na LV č. 430 k.ú. Újezd u Uničova. Lze prodat samostatně. Cenu nabídněte.