Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Prodej podílů na zemědělských pozemcích k.ú. Újezd u Uničova, Paseka u Olomouce

21. 6. 2017

 

Mgr. Bohdana Šocová, likvidační správce pozůstalosti, vyhlašuje výběrové řízení na prodej: 

 

pol. č. I/2 spoluvlastnický podíl id. 16/48 na nemovitých věcech evidovaných na LV č. 652 pro k.ú. Újezd u Uničova, obec Újezd, a to:

 • pozemek p.č. 40/3 pozemek ve zjednodušené evidenci- parcela původ Pozemkový katastr (PK) o výměře 1668 m2,

 • pozemek p.č. 40/5 pozemek ve zjednodušené evidenci- parcela původ Pozemkový katastr (PK) o výměře 891 m2,

Ocenění: 14.700,00 Kč

Popis:

Jedná se o pozemky – ornou půdu situovanou v původním katastru obce Haukovice o celkové výměre 2559 m2, jejíž bonita je 51400. Pozemky jsou rovinné. Obvyklá cena 17,00 Kč/m2.

 

pol. č. I/3 spoluvlastnický podíl id. 5/48 na nemovitých věcech evidovaných na LV č. 551 pro k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, a to:

 • pozemek p.č. 3312 orná půda o výměře 234 m2

Ocenění: 1.200,00 Kč

Popis:

Jedná se o pozemek – ornou půdu situovanou v původním katastru obce Paseka o celkové výměre 234 m2, jehož bonita je 55800. Pozemek je rovinný. Obvyklá cena 15,00 Kč/m2.

 

pol. č. I/4 spoluvlastnický podíl id. 16/48 na nemovitých věcech evidovaných na LV č. 901 pro k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, a to:

 • pozemek p.č. 3233 orná půda o výměře 25726 m2

Ocenění: 129.000,00 Kč

Popis:

Jedná se o pozemky – ornou půdu situovanou v katastru obce Paseka o celkové výměre 25726 m2, jejíž bonita je 55800. Pozemky jsou rovinné. Obvyklá cena 15,00 Kč/m2

 

Majetek je oceněn na částku 144.900,00 Kč dle Prohlášení o obvyklé ceně Ing. Jitka Mátlová znalec, bytem Újezd, část Rybníček 462, 78396 Újezd ze dne 18.1.2015, stav ke dni 7.4.2015.

(dále jen „předmět prodeje“)

 

Lhůta pro podání nabídek 15.9.2017 do 12,00 hod.

 

Úplné znění podmínek výběrového řízení ke stažení zde 

Závazný vzor kupní smlouvy ke stažení zde 

Výpis z LV č. 652 ke stažení zde

Výpis z LV č. 551 ke stažení zde

Výpis z LV č. 901 ke stažení zde

Prohlášení o obvyklé ceně ke stažení zde