Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

RD Odrlice k celkové rekonstrukci +hosp. budovy

přímý prodej mimo dražbu : 

pozemek p.č.St. 43/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 983 m2, jehož součástí je stavba Odrlice čp. 22 rodinný dům, zapsáno na listu vlastnictví číslo 27, katastrální území Odrlice, obec Senice na Hané, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. 

 

Popis předmětu prodeje: 

Řadový krajní objekt rodinného domu, částečně podsklepený, se dvěma
nadzemními podlažími. Před částí domu je představěn objekt č.p.23, který část domu stíní a zakrývá. Je zděný, střecha je sedlová s krytinou z břidlice, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná hladká, převážně chybějící. Okna jsou dřevěná a chybějící, vnitřní dveře jsou dřevěné a chybějící, podlahy jsou z betonu, většinou však chybějící.
Vnitřní vybavení není. Původní část objektu je stará nejméně 100 roků, do dvora je připojena nedokončená, rozestavěná přístavba. Stav objektu je velmi špatný, k demolici či celkové rekonstrukci. U domu se dále nachází vedlejší stavby a objekt stodoly.

 

Podmínky prodeje: 

- min. cena 800.000,00 Kč 

- platba před podáním návrhu na vklad 

- kupující nese náklady na poplatek za vklad KN

- správce není oprávněn dát předmět prodeje do zástavy 

 

Závady váznoucí na předmětu prodeje zanikají zpeněžením. 

Závady, které nezaniknou:

Věcné břemeno průjezdu a užívání kanalizace podle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 5.8.1987 č. smlouvy RV 1499/1987, povinnost vázne na parcela č. St. 43/2, b) věcné břemeno braní vody a vedení vodovodu podle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 5.8.1987 č. smlouvy RV 1499/1987, povinnost vázne na parcela č. St. 43/2.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky skl- stodola ZV JF