Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

RD Strhaře, okr. Brno-venkov

přímý prodej mimo dražbu : 

 

Popis předmětu prodeje: 

a) Rodinný dům
Jedná se o jednopodlažní rodinný dům s podkrovím, částečně podsklepený, s dispozičním řešením 4+1. Rodinný dům je samostatně stojící, situovaný u obecní komunikace, v zastavěné části obce Strhaře. Základy jsou betonové pásy. Izolace proti vlhkosti nebyly zjištěny. Dům je zděný tl. 20-80cm. Stropy jsou s rovným podhledem. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké štukové. Venkovní omítky jsou vápenocementové. Venkovní sokl je s omítkou, narušený působením vlhkosti. Okna jsou dřevěná zdvojená se žaluziemi, vnitřní dveře jsou dřevěné. Vnitřní keramické obklady jsou
v koupelně a na WC. V koupelně je vana a umyvadlo, WC je samostatně. Povrchy podlah jsou s betonovou mazaninou v suterénu, v přízemí jsou s keramickou dlažbou, s kobercem a v podkroví jsou podlahy bez úpravy povrchů z dřevovláknitých desek a s kobercem. V kuchyni je kuchyňská
linka s plynovým sporákem na propan butan, kuchyňská linka je ve špatném stavu. V místnosti baru přístupné ze dvora je podlaha s PVC, je zde krb a bar s dřezem, napojený na vodovod. Schody jsou betonové do suterénu a dřevěné do podkroví. Střecha je sedlová s keramickou a betonovou
krytinou. Klempířské prvky jsou z pozinku úplné. Vytápění je ústřední, kotlem na tuhá paliva a kotlem na elektřinu. Ohřev vody je elektrickým bojlerem. Bleskosvod na objektu není instalován. Objekt je napojen na přípojku vodovodu a elektřiny. Kanalizace je svedena do vlastní tříkomorové
jímky. Příslušenstvím je zděná smíšená a částečně dřevěná jednostranně obíjená hospodářská stavba na pozemcích p.č.St.15, p.č.33/2, p.č.32/1, se dvěma místnostmi, sklípkem a velkým půdním prostorem, oplocení, zpevněné plochy, přípojky, kopaná studna hl.3m s el.čerpadlem. V čase
místního šetření, byl již odpojen elektrický proud.
Dispoziční řešení:
1.PP: chodba se schodištěm, 2*sklad, kotelna, celkem cca 80m2 (z důvodu odpojení el.proudu nebylo možné přesné měření)
1.NP: chodba (31m2), WC (1m2), koupelna (6m2), pokoj (21m2), šatna (7,2m2), kuchyně (19,2m2), spíž (3,3m2), pokoj (15,8m2), šatna (4,8m2), bar přístupný ze dvora (22,6m2)
Podkroví: chodba se schodištěm (11,7m2), pokoj (10,9m2), pokoj (11,6m2), šatna (3,6m2), půdní
prostor, terasa (31,3m2)
Zastavěná plocha RD: 208,80 m2
Obestavěný prostor RD: 1079,10 m3
Podlahová plocha RD (mimo suterén a terasu): 147,10 m2
Zastavěná plocha hospodářské stavby: 236,30 m2
Celková výměra pozemků: 2233 m2
Stáří a technický stav objektu a bytu
Objekt:
Stáří: Rok kolaudace není znám, stáří původního rodinného domu cca 100let (dle informací vlastníka nemovitostí)
Provedené adaptace: Před cca 15 lety (dle informací vlastníka nemovitostí) proběhla přístavba rodinného domu a modernizace.
Celkový technický stav, vzhledem ke stáří a prováděné údržbě je špatný.
Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: Venkovní omítky v úrovni terénu jsou narušené a z části chybějící, jsou zde viditelné stopy negativního vlivu zemní vlhkosti na konstrukci domu.
Stejně tak v prostoru suterénu je patrná vysoká vlhkost narušující povrchy podlah a stěn. Na venkovních omítkách jsou patrné trhliny. Na terase chybí zábradlí. Stav povrchů podlah a omítek je špatný. Stav sociálního zařízení je špatný. Stav kuchyňské linky je špatný. 

Rodinný dům je určen k celkové rekonstrukci a dezinfekci. Venkovní úpravy jsou s podprůměrnou údržbou a ve špatném stavu. Pozemky nejsou  udržovány a jsou znečištěny odpadem.
Hospodářská stavba je vyzdívané konstrukce (kámen, kotovice, cihla) a částečně dřevěné jednostranné konstrukce, samostatně stojící. Střecha je sedlová, krytá keramickou taškou. Krov je dřevěný. Okna zde nejsou. Dveře a vrata jsou dřevěná. Strop je z části klenbový a částečně trámový.
Na podlaze je betonová mazanina. Stavba je ve špatném stavu, znečištěna odpadem. Stáří odhaduji na 100let.

 

b) Pozemky jsou zapsány na LV 179 pro k.ú. Strhaře, obec Strhaře, u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov. Na pozemcích se nachází trvalé porosty. Pozemky jsou částečně oploceny.

 

Podmínky prodeje: 

- min. cena není stanovena 

- platba před podáním návrhu na vklad 

- kupující nese náklady na poplatek za vklad KN

- správce není oprávněn dát předmět prodeje do zástavy 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Kr-Strhaře