Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

výb. řízení podíl na RD Haukovice + na pozemcích vel. id. 5/12

V rámci likvidace pozůstalosti vyhlašuji výběrové řízení na prodej: 

pol. č. I/1 spoluvlastnický podíl id. 5/12 na nemovitých věcech evidovaných na č. 430 pro k.ú. Újezd u Uničova, obec Újezd, a to:

- pozemek p.č. 999 zahrada o výměře 1292 m2,

- pozemek p.č. 1015 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 764 m2, jehož součástí je stavba Haukovice čp. 529, bydlení na pozemku p.č. 1015,

- pozemek p.č. 1016 zahrada o výměře 490 m2.

Popis:

Jednopodlažní samostatně stojící rodinný dům s podkrovím, ve kterém jsou dvě obytné místnosti, kuchyň, chodba a koupelna, venku mimo dům je suché WC. Stavba stojí na pozemku, který může být napojen na inženýrské sítě: vodovod z řadu, kanalizace do řadu, plyn, elektro, telefon. Přístupová komunikace je zpevněná. Pozemky jsou mírně svažité. Orientace pozemku je převážně severo-jižní. U stavby RD jsou hospodářské objekty a stodola, které jsou původní a ve špatném technickém stavu a nemají pozitivní vliv na cenu obvyklou. U budovy RD od postavení v roce 1920 byla prováděna jen běžná údržba a drobné rekonstrukce, kdy např. došlo k částečné výměně oken v 1.NOP za plastová, a v roce 1990 byla provedena nová střecha na stodole. Budova je ve špatném technickém stavu.

 

Majetek je oceněn na částku 200.000,00 Kč dle Prohlášení o obvyklé ceně Ing. Jitka Mátlová znalec, bytem Újezd, část Rybníček 462, 78396 Újezd ze dne 18.1.2015, stav ke dni 7.4.2015.

(dále jen „předmět prodeje“)

 

Lhůta pro podání nabídek 14.2.2019 do 12,00 hod 

 

minimální cena 100.000,00 Kč - sleva na 1/2 ocenění

 

Úplné znění podmínek výběrového řízení ke stažení zde 

Výpis z LV č. 430 ke stažení zde

Prohlášení o obvyklé ceně ke stažení zde 

 

Náhledy fotografií ze složky Zapletal - RD