Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Vyhlášení výběrového řízení -nemovitosti k.ú. Mladějovice u Šternberka

Mgr. Bohdana Šocová, likvidační správce pozůstalosti, vyhlašuje výběrové řízení na prodej: 

Pol. č. I/2: chovný rybník – vlastnický podíl id. ½

nemovitá věc na LV č. 562 pro k.ú. Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice, a to:

 • pozemek p.č. 113/5 vodní plocha – vodní nádrž umělá o výměře 8943 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím, kterým se rozumí zejm.

a) spodní výpusť, mechanicky ovládané stavidlo,

b) rybniční hráz

Obsádka rybníka není samostatně oceněna a není tedy součástí prodeje nemovitostí.

Přístup na pozemek přes pozemek jiného vlastníka.

 

Ocenění: 92.100,00 Kč dle znaleckého posudku Jaroslava Marka ze dne 4.12.2014 č. posudku 2988-063/14

 

Pol. č. I/3 Orná půda Mladějovice – vlastnický podíl id. ½

nemovitá věc na LV č. 562 pro k.ú. Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice, a to:

 • pozemek p.č. 113/16 orná půda o výměře 6033 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím, kterým se rozumí zejm. porosty

 

Ocenění : 250,00 Kč/m2

Úplné znění podmínek výběrového řízení ke stažení zde 

závazný vzor kupní smlouvy ke stažení zde 

 

Náhledy fotografií ze složky Jurdič-orná půda