Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Čerpací stanice Jívová:

K prodeji: 

Čerpací stanice Jívová:

soubor nemovitých věcí na LV č. 488 pro k.ú. a obec Jívová, a to:

 • pozemek p.č. st. 391 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 55 m2, jehož součástí je stavba, stavba na pozemku p.č. st. 391, Jívová čp. 68 stavba technického vybavení,

 • pozemek p.č. 95/2 trvalý travní porost o výměře 487 m2,

 • pozemek p.č. 96/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 363 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím, kterými se rozumí zejména:

a) kombinovaná dvouplášťová podzemní nádrž, se zásobami benzinu a nafty,

b) 3ks výdejní stojan

c) řídící systém

Příprava prodeje formou výběrového řízení Minimální nabídková cena 550.000,00 Kč.  . 

Ocenění: 550.000,00 Kč

Znalecký posudek č. P-2642-372/2015 znalce Ing. Hana Martínková 

Součástí prodeje budou i skladové zásoby po ukončení provozování podniku. 

Případní zájemci nechť svůj zájem o prohlídku směřují na kancelář správce tel: 585 205 508 nebo mailem : olomouc@e-advokati.com

 

Náhledy fotografií ze složky JUrdič-čerpací stanice