Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Prodej pohledávek EURO CERAMICA 2000 a.s.,- vyhlášení výběrového řízení

13. 3. 2017

Ins. správce společnosti EURO CERAMICA 2000 a.s., IČ: 61974820, se sídlem Loděnice 7, 747 74 Holasovice (dále také jen „ins. dlužník“) vyhlašuje soutěž o nejvýhodnější nabídku na uzavření úplatné smlouvy o postoupení souboru pohledávek ins. dlužníka za třetími subjekty.

 

Lhůta pro podání nabídek: do 4. dubna 2017 do 15:30hod.

 

Předmět postoupení: soubor pohledávek ins. dlužníka vůči třetím osobám

 

Místo pro podání nabídek:  Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., ins. správce, Hybešova 42, 60200 Brno

 

Nabídku je třeba podat v souladu s podmínkami veřejné soutěže, které jsou společně se seznamem pohledávek přílohou tohoto inzerátu.