Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Prodej pohledávek NOEMO STEEL CZ s.r.o. nom. hodnota 212.256,00 KčKč

3. 8. 2011

Insolvenční správce tímto vyhlašuje výběrové řízení na podání nejvýhodnější nabídky na prodej níže uvedeného majetku sepsaného v majetkové podstatě insolvenčního dlužníka

NOEMO STEEL CZ, s.r.o., IČ 25841572, se sídlem U Panelárny 615/4, 779 00 Olomouc

Podmínky pro výběrové řízení:

- prodej nejvyšší nabídnuté ceně,  minimální cena 13.000,- Kč

- lhůta pro podání nabídek do 31.8.2011

- platba předem

- prodej celého souboru pohledávek jednouj smlouvou

- možnost zrušit výběrové řízení bez udání důvodu nebo neuzavřít smlouvu o postoupení
pohledávky se žádným ze zájemců

- majetek nemůže nabýt osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje (§ 295 IZ).

 

č. Firma Číslo faktury Částka fakturace v Kč Datum splatnosti Doklady Poznámka
7 IDEA Marketing Olomouc, s.r.o. 62300261 2932165 8.529,00 29.6.2009 opis faktury  
11 INVESPOL s.r.o. 47679093 2931561 7.309,00Kč 21.5.2009 orig. faktury, podepsaný dodací list  
12 KOPOS . C spol. s r.o. 43962416 2834911 26.434,00 10.12.2008 opis faktury konkurs, přihlášená pohledávka - zjištěna v plném rozsahu
13 Marcel Hekele, stavební řemesla 15435555 2931123 1.667,00 20.4.2009 orig. faktury, podepsaný dodací list  
14 Marcel Hekele, stavební řemesla 15435555 2931468 18.575,00 14.5.2009 opis faktury  
15 Marcel Hekele, stavební řemesla 15435555 2931694 21.952,00 29.5.2009 opis faktury  
16 Pavel Fajnor 74515390 2931023 3.600,00 29.4.2009 rám. sml. orig.faktur, podepsaný DL  
17 Pavel Fajnor 74515390 2931420 2.024,00 28.5.2009 orig.faktur, podepsaný DL,  
18 PP WELD s.r.o. 26963981 2931676 12.232,00 29.5.2009 opis faktury  
19 PP WELD s.r.o. 26963981 2931734 1.059,00 2.6.2009 orig. faktury, podepsaný DL  
20 PP WELD s.r.o. 26963981 2931742 2.975,00 2.6.2009 orig. faktury, podepsaný DL  
24 STZ a.s. 27294099 2931481 87.834,00 30.5.2009 opis faktury konkurs
34 Zdeněk Fojtů 73896641 2931522 7.240,00 4.6.2009 orig. faktury, podepsaný DL  
35 Zdeněk Fojtů 73896641 2931578 6.037,00 10.6.2009 opis faktury  
36 Zdeněk Fojtů 73896641 2931642 4.789,00 13.6.2009 orig. faktury, podepsaný DL  
  Součet     212.256,00Kč