Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

prodej pohledávky v nom. hodnotě 60.000,00 Kč, zajištěné směnkou vlastní

Prodej pohledávky v nominální hodnotě 60.000,00 Kč, za dlužníkem Lenka Jurečková, z titulu náhrady škody, odsuzující trestní rozsudek OS v Šumperku, bez přiznání nároku na náhradu škody /neměl kdo uplatnit- likvidace pozůstalosti/- na vyžádání sdělím sp. zn. 

zajištěné směnkou vlastní na částku 60.000,00 Kč vystavenou dne 12.9.2013, splatnost 30.9.2013, podána žaloba s návrhem na osvobození od placení SOP. 

Na vyžádání sdělím ident. údaje o dlužníkovi, údaje ze spisu. 

Prodej nejvyšší nabídce. 

Zájemci se vyzývají k podání nabídek, v termínu do 31.3.2017 
Nabídky zasílejte k rukám správce na adresu: 
Mgr. Bohdana Šocová 
Kateřinská 107/5 
779 00 Olomouc 
nebo mailem na adresu: olomouc@e-advokati.com, nebo do datové schránky b7yyfne