Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Organizační změna od 1.1.2015, změna fakturačních údajů

9. 1. 2015

Dovolujeme si oznámit všem klientům, že v zájmu zefektivnění vnitřního chodu kanceláře jsme se rozhodly upravit formu podnikání tak, že  kancelář v Brně i kancelář v Olomouci budou od 1.1.2015 fungovat jako samostatné účetní jednotky. Upozorňujeme na změnu fakturačních údajů od 1.1.2015.

Vzhledem k tomu, že jde o úpravu vnitřních procesů kanceláře, nebude mít tato změna vliv na péči, kterou věnujeme případům svých klientů. Obě kanceláře budou nadále úzce spolupracovat. 


 

Mgr. Bohdana Šocová, advokátka                                Mgr. Kamila Klvačová, advokátka 

se sídlem v Olomouci, Palackého 641/11                      se sídlem v Brně, Gajdošova 7

IČ 73117170, DIČ CZ7759105695                                 IČ 72404213, DIČ  CZ7556285352

www.e-advokati.com                                                    www.brno-advokati.com