Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

PRODÁNO! prodej podíl 5/12 na RD čp.529 s pozemky k.ú. Újezd u Uničova, místní část Haukovice

10. 6. 2019

PRODÁNO ZA 50.000,00 kČ

 

V rámci likvidace pozůstalosti vyhlašuji výběrové řízení na prodej: 

pol. č. I/1 spoluvlastnický podíl id. 5/12 na nemovitých věcech evidovaných na č. 430 pro k.ú. Újezd u Uničova, obec Újezd, a to:

- pozemek p.č. 999 zahrada o výměře 1292 m2,

- pozemek p.č. 1015 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 764 m2, jehož součástí je stavba Haukovice čp. 529, bydlení na pozemku p.č. 1015,

- pozemek p.č. 1016 zahrada o výměře 490 m2.

Popis:

Jednopodlažní samostatně stojící rodinný dům s podkrovím, ve kterém jsou dvě obytné místnosti, kuchyň, chodba a koupelna, venku mimo dům je suché WC. Stavba stojí na pozemku, který může být napojen na inženýrské sítě: vodovod z řadu, kanalizace do řadu, plyn, elektro, telefon. Přístupová komunikace je zpevněná. Pozemky jsou mírně svažité. Orientace pozemku je převážně severo-jižní. U stavby RD jsou hospodářské objekty a stodola, které jsou původní a ve špatném technickém stavu a nemají pozitivní vliv na cenu obvyklou. U budovy RD od postavení v roce 1920 byla prováděna jen běžná údržba a drobné rekonstrukce, kdy např. došlo k částečné výměně oken v 1.NOP za plastová, a v roce 1990 byla provedena nová střecha na stodole. Budova je ve špatném technickém stavu.

 

Majetek je oceněn na částku 200.000,00 Kč dle Prohlášení o obvyklé ceně Ing. Jitka Mátlová znalec, bytem Újezd, část Rybníček 462, 78396 Újezd ze dne 18.1.2015, stav ke dni 7.4.2015.

 

Pozemek p.č. 1016 zahrada není v uceleném souboru s ostatními pozemky, jedná se o pozemek určený územním plánem k zastavění.

(dále jen „předmět prodeje“)

 

Lhůta pro podání nabídek 1.72019 do 12,00 hod 

 

minimální cena 50.000,00 Kč - sleva na 25% ocenění

 

Úplné znění podmínek výběrového řízení ke stažení zde 

Výpis z LV č. 430 ke stažení zde

Prohlášení o obvyklé ceně ke stažení zde 

 

Náhledy fotografií ze složky Zapletal - RD