Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

prodej podíl id. /16 na nemovitostech Bergov,okr. Jeseník

prodej v rámci soudem nařízené likvidace pozůstalosti:

pol.1 Nemovité věci evidované na LV č. 4 pro k.ú. Vlčice u Javorníka, obec Vlčice, v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6, a to:

– pozemek st. 196 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2, jehož součástí je stavba čp. 9 rodinný dům, id. 1/6

– pozemek st. 197 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m2, zbořeniště id. 1/6

– pozemek p.č. 1967 zahrada o výměře 169 m2, id. 1/6

– pozemek p.č. 1970 zahrada o výměře 305 m2, id. 1/6

Popis:

Dům čp. 9 je situován v odloučené místní části Vlčic- Bergově, ve svahu, nedaleko zpevněná krajská i místní komunikace. V místě je vodovod a elektřina, dům není napojen. Pitná voda z vlastní studny. Pozemky u domu nejsou oploceny, jsou zde ovocné i trvalé porosty dlouhodobě neudržované, různé nálety.

Dům je nepodsklepený, sedlová střecha, neobyvatelný, stav dezolátní, ohrožující okolí. navazuje bývalá stodola ve stejném stavu.

(dále jen „předmět prodeje“)

podmínky:

 • Nejvyšší nabídce do  2.10.2019 do 12,00 hod,
 • min. cena 20.000,00Kč.

Úplné znění podmínek zde. 

 

Náhledy fotografií ze složky dan-bergov