Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Prodej pozemky Jindřichov u Hranic 10.492 m2

 

Likvidátor spolku nabízí k prodeji: 

nemovité věci zapsané na LV č. 210 pro k.ú. Jindřichov u Hranic, obec Jindřichov, a to:

- pozemek p.č. 2654 trvalý travní porost, o výměře 7143 m2, cena dle BPEJ á 1,33 Kč/m2, 9.500,00 Kč

- pozemek p.č. 2655 trvalý travní porost o výměře 1618 m2 cena dle BPEJ á 1,33 Kč/m2, 2.152,00 Kč

- pozemek p.č. 2656 trvalý travní porost o výměře 1731 m2 cena dle BPEJ á 1,33 Kč/m2, 2.302,00 Kč

 

celkem cena 13.954,00 Kč 80% ocenění: 11.163,00 Kč

Podmínky prodeje :

 • nabídky předložte nejpozději do 30.9.2019 do 12,00 hod 

 • minimální nabídnutá cena musí být alespoň ve výši 80% ocenění položky, tj. min. ve výši 11.163,00 Kč, přičemž zájemce je povinen zaplatit kupní cenu nejpozději před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy

 • správní poplatky při podání návrhu na vklad je povinen hradit nabyvatel,

 • správce si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení výběrového řízení a odmítnutí předložených nabídek provede správce odchylně od § 1774 OZ, a to tak, že o tom vyrozumí zájemce, jejichž nabídky obdržel. Zrušení VŘ se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a účastník VŘ nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.

výpis LV ke stažení zde 

mapa - situace ke stažení zde

Adresa pro doručení nabídek: Mgr. Bohdana Šocová, likvidační správce

Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc

 

Kontakt pro další informace: 585 205 508

olomouc@e-advokati.com