Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

prodej RD Široký Brod, k demolici

V rámci likvidace pozůstalosti vyhlašuji výběrové řízení na prodej: 

pol. I/1 RD Široký Brod čp. 102 se zahradou

nemovité věci na LV č. 82 pro k.ú. Široký Brod, obec Mikulovice, a to:

- pozemek p.č.st.23/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 252 m2, jehož součástí je stavba Široký Brod čp. 102 rodinný dům

- pozemek p.č. 215/2 zahrada o výměře 138 m2

 Ocenění: 50.000,00 Kč  d le znaleckého posudku č. 38/07/2018 ze dne 18.7.2018 vypracovaného znalcem Ivanem Irovským

Popis:

Stavba situována v okrajové části obce Široký Brod, u zpevněné krajské silnice Jeseník-Mikulovice. V místě nejsou všechny inženýrské sítě. Pozemky nejsou oploceny, nejsou zde ovocné ani okrasné trvalé porosty. Dům je ve velmi špatném stavebním stavu, v užívání asi 84 roků. Je nařízeno odstranění stavby (demoliční výměr).

Jde o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu , střecha sedlová s krytinou z eternitových šablon, částečné klempířské prvky ze FeZn, částečně fasáda, okna dřevěná zdvojená, většina chybí, podezdívka z kamene, stropy rovné spalné, klenba, dvouvrstvé omítky, vnitřní obklady chybí, schodiště dřevěné, podlahy betony, prkna, keramická dlažba, část chybí. Bez vytápění, bez ohřevu vody, elektroinstalace není. Záchod suchý. Dům volně přístupný, nejsou dveře.

(dále jen „předmět prodeje“)

 

Lhůta pro podání nabídek 23.9.2019 do 12,00 hod 

 

minimální cena 35.000,00 Kč

 

Úplné znění podmínek výběrového řízení ke stažení zde 

Výpis z LV  ke stažení zde

Posudek ke stažení zde. 

Demoliční výměr ke stažení zde

 

Náhledy fotografií ze složky pol/RD Široký Brod