Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Rekreační chata Oloví, okres Sokolov

Insolvenční správce prodává: 

 

Rekreační chata v k.ú. Nové Domy, obec Oloví, a to:

- pozemek p.č. St. 17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 299 m2, součástí je stavba: Nové Domy, č.e. 67, rodinná rekreace, stavba stojí na pozemku p.č. St. 17,

- pozemek p.č. 18/2 - ostatní plocha/neplodná půda o výměře 616 m2.

 

podrobnosti:

 

- ocenění : 1.908.000,00 Kč, vyžaduje se platba před podáním návrhu na vklad

- kupující nese náklady na správní poplatek při podání návrhu na KN

- prodejem zanikají veškeré závady (zástavy, předkupní práva, údaje o exekučních řízeních)

- přímý prodej, mimo dražbu

- znalecký posudek ke stažení zde 

 

 

Další informace na vyžádání u insolvenčního správce: kontaktujte nás na e-mail: olomouc@e-advokati.com- podmínkou poskytnutí informací je identifikace žadatele (celé jméno/název, dat. nar/IČO, bydliště/sídlo, kontakt) 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Schloss