Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

zahrada u RD Šumvald- elektronická dražba 11. 12. 2020

4. 9. 2020

Insolvenční správce nabízí k prodeji: 

Položka č. I/2. : pozemek p.č. 523/4 zahrada o vyměře 227 mna LV č. 443 pro k.u. a obec Šumvald,

Popis: Pozemek se nachází v souvisle zastavěném území obce, ve funkčním celku s objektem RD čp. 255 a jinou stavbou bez čp. Na pozemku se nacházejí ovocné porosty, bez vlivu na obvyklou cenu. přístup k pozemku je přes pozemek p.č. st. 342/2 ve vlastnictví jiného subjektu.

Ocenění: Dle ZP z 29.8.2019 znalec Ing. Jan Šíma, č. posudku 5881-216/2019 ve výši 70.000,00 Kč. Závady: Nejsou známy.

 

Výpis LV ke stažení zde

Znalecký posudek ke stažení zde.

 

Podmínky prodeje: 

 

elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz
Čas zahájení dražebního jednání je stanoven na den 11. 12. 2020 v 08:00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.
Čas ukončení dražebního jednání je stanoven na den 11. 12. 2020 v 08:30 hod

 

portál dražby zde 

 

dražební vyhláška ke stažení zde