Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

pohledávka ze směnky za Vladimír Švub

20. 1. 2020

Insolvenční správce NOEMO STEEL CZ, s.r.o., IČ 25841572, se sídlem U Panelárny 615/4, 779 00 Olomouc tímto vyhlašuje výběrové řízení na podání nejvýhodnější nabídky na prodej: 

položka B/38- pohledávka vůči dlužníkovi Vladimír Švub

Vladimír Švub, bytem ........ (anonymizováno)........, r.č. (anonymizováno). Směnečná pohledávka podle směnky vlastní z 11.4.2007, splatné dne 30.10.2007, na částku 60.000,00 Kč s postižními právy.

(dále jen „předmět zpeněžení“)

Popis:

Přiznáno směn. platebním rozkazem KS v Ostravě, pob. v Olomouci 6 Sm 245/2008 - 9, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 1.8.2008, vymáháno exekučně EÚ Přerov, JUDr. Lukáš Jícha, 203 Ex 14119/08. Vyčíslení pohledávky k 27.6.2019:

- jistina: 60.000 Kč,

- náklady nalézacího řízení: 23.939 Kč,

- úrok z prodlení: 33.663 Kč.

Oprávněnému bylo na jeho pohledávku vyplaceno celkově 15.000 Kč a k vymožení tak zůstává ještě částka 102.602 Kč.


Podmínky pro výběrové řízení

- prodej nejvyšší nabídnuté ceně,  minimální cena 10.000,- Kč, platba před postoupením 

- lhůta pro podání nabídek do 2.3.2020 do 12,00 hod 

- možnost zrušit výběrové řízení bez udání důvodu nebo neuzavřít smlouvu o postoupení
pohledávky se žádným ze zájemců

- majetek nemůže nabýt osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje (§ 295 IZ).

- podklady na vyžádání u správce (zájemce bude vyzván k identifikaci)

úplné znění podmínek zde