Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Informace k Milostivému létu od 28.10.2021 do 21.1.2022

12. 11. 2021
 dle novely ex. řádu č. zákona 286/2021 Sb. lze zastavit vybraná exekuční řízení (dle věřitele-- viz níže)
za podmínky, že v období od 28.10.2021 do 28.1.2022 dlužník jako povinný uhradí exekutorovi 
 
nesplacenou jistinu pohledávky (bez ohledu na výši příslušenství ) 
a částku 750,00 Kč + DPH, celkem 907,50 Kč, na nákladech exekuce (bez ohledu na vyčíslenou výši ex. nákladů a již zaplacené náklady exekuce) 
 
potom exekutor bez dalšího exekuční řízení zastaví.  Souhlas oprávněného se nevyžaduje.
 
Vztahuje se pouze na exekuční řízení zahájená před 28.10.2021. 
 
Týká se ex. řízení, ve kterých jako oprávněný vystupuje: 

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterých je povinným fyzická osoba a oprávněným je

a)

Česká republika,

b)

územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

c)

státní příspěvková organizace,

d)

státní fond,

e)

veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

f)

dobrovolný svazek obcí,

g)

regionální rada regionu soudržnosti,

h)

příspěvková organizace územního samosprávného celku,

i)

ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

j)

obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

k)

státní podnik nebo národní podnik,

l)

zdravotní pojišťovna,

m)

Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

n)

právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“)