Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Další služby

 Advokátní úschova

 • je jednou z možností bezpečné úschovy finančních prostředků;
 • svěřené finanční prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na depozitním účtu advokátní úschovy, vedeném buď UniCredit Bank Czech Republic, a.s. či Sberbank CZ, a.s., a to zcela odděleně od finančních prostředků advokátní kanceláře;
 • výhodou je právní jistota prodávajícího (složena kupní cena před vkladem vlastnického práva) i kupujícího (kupní cena se vyplatí z advokátní úschovy až po vkladu vlastnického práva) při převodech nemovitostí a deponování daně z převodu nemovitostí, jejímž poplatníkem je prodávající, ale kupující za její zaplacení ze zákona ručí.
 • Cenu za provedení advokátní úschovy najdete ZDE.

 

Ověřování podpisů

 • podle ust. § 25 a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, je advokát oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky tehdy, pokud advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající osoba před advokátem vlastnoručně podepsala (dále jen "prohlášení o pravosti podpisu"). To znamená, že advokát může svým prohlášením o pravosti podpisu nahradit takzvané úřední ověření podpisu jednak na listinách, které sám advokát sepsal a jednak na ostatních listinách, pokud jsou tyto listiny podepsány přímo před advokátem.
 • Cenu za provedení ověření podpisu najdete ZDE.

 

Autorizovaná konverze dokumentů

 • je úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.
 • Cenu za provedení autorizované konverze dokumentů najdete ZDE.