Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

návrh oddlužení-přílohy

V případě zájmu o zpracování návrhu na povolení oddlužení prosíme o zajištění  těchto podkladů: 

 

1. výpis z RT ne starší 3 měsíců - vyřídit na pobočkách czech-point (česká pošta, notáři, matriční úřady, apod)

2. doklady o výši příjmu za poslední 12 měsíců zpětně

(pracovní smlouva aktuálního zaměstnavatele, výměr důchodu, doklady o výši příjmu za 12  měísců zpětně- tj. např. mzdové listy, evid. listy důch. pojištění, nebo jednotlivé výplatnice)

doložit listinami

 3. seznam závazků- s doložením existence alespoň 2 závazků vůči dvěma různým věřitelům. Pokud máte exekučně postižen příjem (srážky ze mzdy), lze vyžádat doklady od mzdové účetní zaměstnavatele 

Zvlášť uvést věřitele zajištěné (s uplatněnou zástavou, apod.)

Zvlášť je třeba věnovat pozornost dluhům z podnikání. 


4. dále seznam vyživovacích povinností -doložit rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu

vše doložit listinami

5. seznam majetku - uvést hodnotnější majetek- např. nemovité věci, vozidla/motorky, evidované motorové čluny, ... hodnotnější vybavení domácnosti... 

6.  plnou moc k podání návrhu ke stažení zde - vytisknout, vyplnit a podepsat ji s úředně ověřeným podpisem,

7. čestné prohlášení ID, že byl poučen o povinnostech v insolvenčním řízení

čestné prohlášení ke stažení zde - vytisknout a podepsat 

poučení ID o povinnostech v ins. řízení ke stažení zde - vytisknout a podepsat 
 

po shromáždění podkladů si dohodněte  termín schůzky:  telefonicky na tel. čísle 585 205 508, přílohy lze předem zaslat naskenované na e-mail: olomouc@e-advokati.com