Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Právní služby

 • právní konzultace
 • zastupování v soudních i mimosoudních sporech, sepis žalob a dalších podání
 • zastupování v řízení před správními úřady
 • sepisování právních rozborů a stanovisek
 • činnost insolvenčních správců
 • sepis návrhu na povolení oddlužení
 • převody nemovitostí
 • služby pro města a obce v oblasti samostatné působnosti
 • ověřování podpisů, autorizovaná konverze
 • advokátní úschovy

ROZSAH PRÁVNÍCH SLUŽEB:

 • právní pomoc v jednotlivých případech
 • komplexní správa právní agendy klienta

OBLASTI PRÁVA:

 • občanské právo
  • smlouvy o převodech nemovitostí,
  • vypořádání spoluvlastnictví,
  • sepis kupních, nájemních smluv apod.,
  • zastupování ve věcech bytů a nebytových prostor,
  • sepis občanskoprávních žalob.
 • obchodní právo
  • zakládání a změny v obchodních společnostech,
  • fúze společností, vedení valných hromad,
  • kupní smlouvy a smlouvy o dílo,
  • směnečné právo a právo nekalé soutěže,
  • sepis žalob v obchodních věcech.
 • insolvenční právo, konkursní právo, likvidace
  • komplexní právní služby věřitelům (přihláška pohledávky, jednání s insolvenčním správcem nebo správcem konkurzní podstaty, incidenční a vylučovací žaloby.
 • právo pro města/obce
  • aplikace zákona o obcích,
  • majetek obcí,
  • výběrová řízení,
  • veřejné zakázky.
 • pracovní právo
 • rodinné právo
  • sporný i smluvený rozvod,
  • zastupování v řízení o výchově a výživě nezletilých osob.