Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Milostivé léto II -užitečné informace

12. 9. 2022

Vztahuje se pouze na řízení zahájená přede dnem 28.10.2021 

Postup: 

Jak postupovat?

1. Žádost povinného exekutorovi (doporučený dopis nebo dopis prostřednictvím datové schránky), o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a sdělení čísla účtu pro platbu, a zároveň informujete příslušného exekutora, že chcete využít tzv. milostivé léto II. 

2. Soudní exekutor musí na žádost o sdělení výše nezaplacené jistiny odpovědět do 15 dnů od obdržení dopisu, jinak máte možnost tuto informaci získat nahlédnutím do spisu soudního exekutora či přímo dotazem na oprávněného. 

3.  Uhradíte ve lhůtě od 1.9.2022 do 30.11.2022 : 

- nesplacenou jistinu pohledávky (bez ohledu na výši příslušenství ) a

- částku 1500 Kč + DPH, celkem 1815 Kč, na nákladech exekuce (bez ohledu na vyčíslenou výši ex. nákladů a již zaplacené náklady exekuce) 

 

Týká se jen těchto věřitelů (oprávněných) - jiných než vyjmenovaných se to týká jen když s akcí souhlasí 

a)

Česká republika,

b)

územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

c)

státní příspěvková organizace,

d)

státní fond,

e)

veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

f)

dobrovolný svazek obcí,

g)

regionální rada regionu soudržnosti,

h)

příspěvková organizace územního samosprávného celku,

i)

ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

j)

obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

k)

státní podnik nebo národní podnik,

l)

zdravotní pojišťovna,

m)

Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

n)

právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“)