Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Služby pro insolvenční správce

7. 8. 2012

S výkonem funkce správce, správou majetkové podstaty a zejména se zjištěním jejího rozsahu a jejím vymáháním je spojena řada právních problémů, které mohou být právně velmi složité. Často je jedná o právně sporné, dosud nejudikované otázky, které vyžadují komplexní právní náhled a kvalifikované posouzení věci. K jejich řešení je třeba detailního prostudování mnoha právních předpisů a znalost stávající judikatury.

Jako advokáti zabývající se dlouhodobě insolvenční problematikou Vám nabízíme naše mnohaleté zkušenosti při řešení Vašich kauz a problémů. Rádi Vám s Vaším problémem poradíme, budeme Vás zastupovat v soudních či jiných řízeních, pomůžeme Vám sepsat nezbytné smlouvy či jiné právní dokumenty, zorganizovat výběrová řízení na prodej majetku, budeme Vás zastupovat při jednáních o mimosoudním vyřešení sporu nebo Vám podle Vašich potřeb poskytneme generální právní poradenství.

Nabízíme kvalitní, rychlé a profesionální služby :

 • přezkoumávání přihlášek

 • zastupování v incidenčních sporech

 • sepis smluv a dokumentů

 • organizování výběrových řízení na prodej majetku

 • generální právní poradenství