Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

OBHAJOBA

 Zkušená a agilní obhajoba obviněného, obžalovaného

Jste obviněni či obžalováni Vy nebo někdo z rodiny z trestného činu a nevíte jak se bránit a jaká práva máte? Hledáte obhájce, který se vyzná v systému trestního práva a dovede za Vás bojovat? Využijte naší kvalifikované a zkušené právní pomoci v trestních věcech, provádíme:

 • obhajobu klienta ve všech postaveních, tj. obviněného, obžalovaného i odsouzeného při úkonech u Policie ČR, státního zastupitelství, soudů všech stupňů (podání vysvětlení, výslech), vč. osobní účasti obhájce na těchto úkonech, zejm. hlavním líčení a veřejném zasedání, to vše v oblasti majetkové, násilné trestné činnosti i hospodářské kriminality aj.
 • komunikaci s Policií ČR, státním zastupitelstvím, soudy, Probační a mediační službou ČR a poškozeným
 • konzultaci nejlepšího postupu pro klienta na základě důkladné znalosti trestního případu a nastudování spisového materiálu
 • úspěšně jsme obhajovali např. podvody, loupeže, zpronevěry, ublížení na zdraví, zkracování daně, padělání a pozměňování peněz, zanedbání povinné výživy atd.

 

Zastupování poškozeného a pozůstalých a náhrada škody

Způsobil Vám pachatel trestného činu škodu na majetku či zdraví? Srazil Vás řidič auta jako chodce, cyklistu či řidiče jiného vozidla a ujel? Způsobil někdo Vašim blízkým takto zranění neslučitelná se životem? Nevíte, jaká jsou Vaše práva a jak vyčíslit škodu, jak kompenzovat ušlou mzdu a omezení v obvyklém způsobu života? V těchto záležitostech poskytujeme zejm. tyto služby:

 • komunikace s Policií, pachatelem či jeho obhájcem, komunikace s příslušnou pojišťovnou;
 • připojení se poškozeného s nárokem na náhradu škody do trestního řízení a zastupování poškozeného v hlavním líčení či veřejném zasedání jako zmocněnec;
 • konzultace k vyčíslení škod, majetkové i nemajetkové újmy, kterou může poškozený po novele trestního řádu žádat;
 • návrh na zajištění nároku poškozeného na náhradu škody či nemajetkové újmy na majetku pachatele;
 • úspěšně jsme zastupovali poškozeného či pozůstalé při: nároku na náhradu majetkové i nemajetkové škody vzniklé při dopravních nehodách, při škodě na majetku v důsledku krádeže atd.

 

Sepis dokumentů: stížnosti proti sdělení obvinění, odvolání, dovolání, ústavní stížnosti aj.

Vydal už policejní orgán či soud rozhodnutí a Vy si nevíte rady? Vzali vašeho příbuzného do vazby a chcete žádat o jeho propuštění? Vykonal Váš příbuzný část trestu odnětí svobody a chcete znát podmínky pro jeho podmíněné propuštění? Sepisujeme opravné prostředky proti rozhodnutím, jde zejm. o stížnosti proti sdělení obvinění, stížnost proti vzetí do vazby a dále návrh na propuštění z vazby, odvolání, dovolání, ústavní stížnost, žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu aj.