Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Prodej souboru věcí z konkursu- stroje, zbytky z výroby, jak stojí a leží, včetně vyklizení a likvidace odpadu

22. 1. 2020

Insolvenční správce vyhlašuje výběrové řízení                           PRODÁNO ZA 25.900,00 KČ 

položka II. movité věci č. 10 soubor movitých věcí nacházejících se v areálu výr. haly Třebčín čp. 217, specifikace dle přílohy, oceněno správcem na částku 20.900,00 Kč

položkový soupis je přílohou

(dále jen „předmět zpeněžení“)

Závady:

Předmět zpeněžení se nachází ve stavu, jak byla zanechána výroba před rokem 2014, včetně množství odpadu z výroby, a zbytků chemikálií (barvy, laky, atd.)

Nelze garantovat funkčnost ani úplnost

Věci tvořící Předmět zpeněžení se prodávají jako použité bez záruky

Zájemce je povinen s předmětem zpeněžení převzít i odpad a předat prodávajícímu vyklizené prostory – výrobní haly včetně uvnitř zaploceného pozemku

Termín pro vyklizení je do 7 dnů od uzavření smlouvy

Podmínky zpeněžení:

 • zpeněžení majetku dle ust. § 286 odst. 1 písm. a) z.č. 182/2006 Sb. bude uskutečněn se zájemcem, který nejpozději do 28. ledna 2020 do 12,00 hod předloží nejvyšší cenovou nabídku

 • soubor se prodává jak stojí a leží, tj. v cenové nabídce nutno zohlednit náklady na vyklizení prostor haly Třebčín čp. 217 i zaploceného pozemku uvnitř výrobního areálu

 • minimální nabídnutá cena je ve výši 4.000,00 Kč

 • souhlas soudu podle a zástupce věřitelů § 289 IZ je podmínkou uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, o souhlas bude žádáno na základě vyhodnocení nabídek, vyhodnocení nabídek nezakládá právní nárok na uzavření smlouvy,

 • správce si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené nabídky.. Zrušení VŘ se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a účastník VŘ nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.

Termín prohlídky: 27. ledna v 15,00 hod na místě: Třebčín čp. 217

Účast na prohlídce nutno telefonicky potvrdit nejpozději hodinu před započetím prohlídky!

 

 

Náhledy fotografií ze složky sko-movité věci