Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Nemovité věci , k.ú. Horka nad Moravou

23. 5. 2024

V rámci likvidace pozůstalosti prodej elektronickou dražbou: 

Datum konání dražby se stanovuje na: 20.června 2024 (čtvrtek) se začátkem v 10:00 hodin

Místo konání dražby: Dražba se koná elektronicky na portálu www.exdrazby.cz

 

Předmět prodeje:

Nemovité věci zapsané jako vlastnictví Vladimíra Treutnera v katastru nemovitostí pro okres Olomouc, obec Horka nad Moravou, katastrální území Horka nad Moravou, na listu vlastnictví č. 757, podílem 1/8, a to:

Pozemky:

Parcela

Druh pozemku

Způsob využití

Způsob ochrany

1527/10

Ostatní plocha

 

 

1528/18

Ostatní plocha

 

 

1529/5

Ostatní plocha

 

 

včetně všech součástí a příslušenství

 

Datum konání dražby: 20.6.2024 v 10:00 hodin, viz dražební vyhláška v příloze Dražební vyhláška pozemky Horka n.Mor.