Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

podíl id. 1/32 RD Pastviny čp. 155 s pozemkem, obec Hranice, okres Cheb

16. 5. 2022

Insolvenční správce prodává: 

- spoluvlastnický podíl id. 1/32 na RD s pozemkem: Pastviny čp. 155, obec Hranice, okres Cheb 

podrobnosti:

- pozemek p.č. st. 155 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 484 m2 , jehož součástí je stavba pastviny čp. 155 rodinný dům na pozemku p.č. st. 155, na LV č. 119 pro k.ú. Pastviny u Studánky , velikost spoluvlastnického podílu id. 1/32 

Informace: 

- ocenění : 14.063,00 Kč, vyžaduje se platba před podáním návrhu na vklad

- kupující nese náklady na správní poplatek při podání návrhu na KN

- prodejem zanikají veškeré závady (zástavy, předkupní práva, údaje o exekučních řízeních)

- o způsobu prodeje zatím není rozhodnuto

Další informace na vyžádání u insolvenčního správce: kontaktujte nás na e-mail: olomouc@e-advokati.com- podmínkou poskytnutí informací je identifikace žadatele (celé jméno/název, dat. nar/IČO, bydliště/sídlo, kontakt) 

 

Náhledy fotografií ze složky štef