Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

prodej stavba Medlov čp. 308, na pozemku p.č. 948, bez pozemku

Prodej v rámci likvidace spolku: 

 • stavba Medlov čp. 308, na pozemku p.č. 948 - zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, výměra 174 m2, k.ú. Medlov u Uničova, obec Medlov,

pozemek ve vlastnictví třetí osoby, a to: Česká republika- příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800m Praha 2, pozemek na LV č. 60000

Ocenění zpracováno Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových z 3.12.2020 na částku 208.530,00 Kč (k datu ocenění), ocenění na vyžádání u likvidátora.

Objekt není napojen na sítě. Prodej bez vnitřního vybavení (v majetku třetí osoby). 

Závazky/závady

1. závady: stavba je užívání bezesmluvně třetí osobou (fyzická osoba)

Případní zájemci o koupi kontaktujte likvidátora, na tel. č. 585 205 508, volejte v běžnou pracovní dobu, nebo mailem: olomouc@e-advokati.com

Prodej za min. cenu 208.530,00 Kč, zájemci podávejte závazné nabídky v termínu do 31.10.2023.  

 

 

Náhledy fotografií ze složky HSTS Ol - stavba Medlov