Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

pohledávka za Liberecký servis VZV spol. s r.o. v likvidaci Liberec XX-Ostašov, Domky 136, ve výši 259.502,89 Kč s přísl.

8. 11. 2023

Insolvenční správce společnosti STAVO-PRO Moravia Group s.r.o,  IČO 02689391, sídlem Domky 136, 460 10 Liberec XX - Ostašov

nabízí k prodeji pohledávku za společností :   Liberecký servis VZV spol. s r.o. v likvidaci, IČO 25490257,  Liberec XX-Ostašov, Domky 136, celkem ve výši 259 502,89 Kč s přísl.

předmět postoupení

a)  pohledávka z obchodního styku - nájemné a služby- Škoda, typu Fabia, faktura č. 190100066  vystavenou dne 8.11.2019 a splatnou dne 22.11.2019 bylo vyúčtováno nájemné za měsíc srpen 2019 až říjen 2019, zůstatek k úhradě činí 30.51,59 Kč, nájemné za prosinec 2019 celkem 15.004,00 Kč, vyúčtované fakturou č. 190100085 z 31.12.2019, splatnost 14.1.2020.

b) nájemné a služby nebytové prostory v stavbě Liberec - Ostašov, Domky 136 ve výši 154.000 Kč s přísl.

Pohledávka je vykonatelná podle rozsudku Okresního soudu v Liberci č.j. 18 C 324/2021-12, ze dne 23. 2. 2022, který nabyl právní moci dne 29. 3. 2022, vykonatelnosti dne 2. 4. 2022, ve spojení s opravným usnesením Okresního soudu v Liberci č.j. 18 C 324/2021-16 ze dne 22. 3. 2022, které nabylo právní moci dne 7. 5. 2022. 

pro vydobytí exekuce je vedeno exekuční řízení, vedením exekuce pověřen soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19,
PSČ 738 01, podle pověření Okresního soudu v Liberci ze dne 12. 12. 2022, č.j. 73 EXE 61920/2022.15, s doložkou provedení exekuce ke dni 25. 1. 2023, aktuálně je rozhodnuto o částečné úhradě exekuce ve výši 28 678,59 Kč (čeká se na úhradu)

Podmínky postoupení pohledávky:

 • nejvyšší nabídce

 • lhůta pro postoupení pohledávky 10.1.2024