Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

prodej pohledávky za býv. soudní exekutor Mgr. Ivo Nedbálek (nyní Heidenmann)

Insolvenční správce ins. dlužníka Pavel Novotný ( KSOS 22 INS 37521/2013, způsob řešení úpadku - konkurs) nabízí k prodeji pohledávku za fyzickou osobou :

Pohledávka vůči soudnímu exekutorovi Mgr. Ivo Nedbálkovi (nyní Ivo Heidenmann), Exekutorský úřad Ostrava, Pivovarská 1504/8, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava z titulu výnosu zpeněžení nemovitostí povinného nacházejících se v obci Mosty u Jablunkova zapsaných na LV č. 582, katastrální území Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec,  které byly draženy soudním exekutorem mgr. Ivo Nedbálkem před Exekutorským úřadem v Ostravě (vydražitel Jiří Kornuta), Usnesení č. j. 053 Ex 2339/08/9 ze dne 15. 11. 2012,  nabytí právní moci 15. 3. 2013, po odpočtu nákladů exekuce

nominální hodnota pohledávky 300.000,00 Kč, dosud vymoženo 120.885,87 Kč (stav k 30.6.2024)

přihlášeno do ins. řízení pod č. přihlášky 323 ve výši 345 959,00 Kč, zjištěno ve výši 345 959,00 Kč: 

Spisová značka: KSOS 37 INS 20688 / 2015 Vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jméno/název: Mgr. Ivo Heidenmann
IČ: 12468347
Rodné číslo / Datum nar.: 620411/0495 / 11.04.1962
Sídlo společnosti: Ostrava, Těšínská 120/54, PSČ 710 00, Okres Ostrava-město

 Podmínky postoupení pohledávky:

 • nejvyšší nabídce

 • lhůta pro podání nabídek 31.8.2024